ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΑΤΡΙΩΤΕΣ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΙ ΔΡΟΥΝ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ

ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΑΤΡΙΩΤΕΣ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΙ ΔΡΟΥΝ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ.

ΑΣ ΕΝΩΘΟΥΜΕ !!!

Τετάρτη, 11 Ιουλίου 2012

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΤΑΝΗΣΟΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑ

    

     Το 1800 τα επτά νησιά του Ιονίου αναγνωρίστηκαν ως αυτόνομο και ελεύθερο κράτος υπό την επικυριαρχία της Πύλης. Τη διακυβέρνηση των νησιών ανέλαβαν οι πρόκριτοι με την καθιέρωση συντάγματος που ονομάσθηκε «Βυζαντινόν».
     Οι Αντώνιος Καποδίστριας και Νικόλαος Σιγούρος ανέλαβαν ως εντολοδόχοι της Πύλης να εφαρμόσουν το σύνταγμα στα νησιά της Επτανήσου Πολιτείας. Ο πατέρας του Αντώνιος Καποδίστριας όρισε αντικαταστάτη του, όπως είχε το δικαίωμα, τον γιό του Ιωάννη.
     Σε ηλικία, λοιπόν, 25 ετών ο Ιωάννης Καποδίστριας πήγε στην Κεφαλλονιά και πέτυχε τα εξής:
 • την ειρήνευση του τόπου
 • την εδραίωση της πολιτικής τάξεως
 • την αποδοχή του συντάγματος
 • τον συμβιβασμό με τον επικηρυγμένο Ευστ. Μεταξά κατόπιν πολυώρων διαπραγματεύσεων.

      Το 1802 ίδρυσε την Ιατρική Εταιρεία Κέρκυρας
    Το 1803 ως Γραμματέας της Επικρατείας ανέλαβε τη διακυβέρνηση του Κράτους και επιτυγχάνονται τα εξής:
 • Η Ελληνική γλώσσα αναγνωρίσθηκε ως επίσημη γλώσσα της Ιονίου Πολιτείας.
 • Ψηφίσθηκε νέο Σύνταγμα.
 • Aναδιοργανώθηκε η εκπαίδευση.
      · Iδρύθηκε η σχολή της Τενέδου στην Κέρκυρα, η οποία είναι η πρώτη Ελληνική σχολή δημόσιας εκπαίδευσης (5 Νοεμβρίου 1805), όπου φοιτούσαν υποχρεωτικά για δύο χρόνια όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι και οι κληρικοί.
      · Ιδρύθηκαν σαράντα σχολεία στοιχειώδους εκπαίδευσης σε όλα τα Επτάνησα (έως τον Φεβρουάριο του 1807 είχαν φοιτήσει 120 νέοι).
     · Ιδρύθηκε το Εθνικό Γυμνάσιο Επιστημών, Γραμμάτων και Ναυτικής Τέχνης στην Κεφαλλονιά.
 • Ιδρύθηκε η περίφημη Ιόνιος Ακαδημία στην Κέρκυρα, η οποία είχε ως στόχο την ανάπτυξη και αξιοποίηση του ορυκτού και φυτικού πλούτου των Επτανήσων και την καλλιέργεια των γραμμάτων και των τεχνών.
 • Ιδρύθηκε Ελληνικό τυπογραφείο, στο οποίο τυπώθηκε και ο "Θούριος" του Ρήγα Φεραίου.

     Ως έκτακτος στρατιωτικός διοικητής της Αγ. Μαύρας (Λευκάδος) το Μάιο του 1807, προκειμένου να αποκρουσθεί η επίθεση του Αλή Πασά των Ιωαννίνων, οργάνωσε την άμυνα του νησιού ως εξής:
 • Εκ της θαλάσσης και εκ της ξηράς με τη διάνοιξη μεγάλης τάφρου, την οποία προάσπιζαν τρία πυροβολοστάσια.
 • Κάλεσε σε συνεργασία πολλούς οπλαρχηγούς, όπως τον Αντώνη Κατσαντώνη, τον Κίτσο Μπότσαρη, τον Λάμπρο Τζαβέλα, τον Γρίβα, τον Βαρνακιώτη, τον Μπουκουβάλα κ.ά. Λέγεται ότι εκεί γνώρισε για πρώτη φορά και τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη. Ο Αριστοτέλης Βαλαωρίτης αναφέρει χαρακτηριστικά: «Το μεγαλύτερον, το θαυμαστότερον, το ελληνικώτερον κατόρθωμα του αειμνήστου Καποδιστρίου υπήρξεν η εν Λευκάδι συγκέντρωσις όλων των ενδοξωτέρων καπετανάτων της Ρούμελης προς υπεράσπισιν της κινδυνευούσης Λευκάδος, και ο αδελφικός σύνδεσμος, όστις προέκυψεν εκ της συγκεντρώσεως ταύτης μεταξύ των σημαντικωτέρων οπλαρχηγών της δουλωμένης Ελλάδος. Οι κλέφται μεταμορφώθησαν εις κλεφτουριάν, δηλαδή απέβαλον την ιδέαν της ατομικής κεχωρισμένης κατά των εχθρών αντιδράσεως και συνησπίσθησαν και συνετάχθησαν υπό την αρχηγίαν του Κατζαντώνη εις στρατόν εθνικόν, εν και μόνον σύνθημα, άσπονδον κατά των τυράννων της πατρίδος πόλεμον, ένα και μόνον σκοπόν επιδιώκοντα, την απελευθέρωσιν της βασανιζομένης μητρός των».

     Από πολύ νωρίς ο Καποδίστριας φανέρωσε τις ηγετικές ικανότητές του και ήταν επόμενο να εμπνέει μεγάλο σεβασμό σε όποιον τον γνώριζε. Ο Κατσαντώνης μάλιστα προκειμένου ν' ανταποκριθεί στο κάλεσμά του έδωσε σειρά νικηφόρων μαχών εναντίον των Τουρκαλβανών που προσπαθούσαν να τον εμποδίσουν.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου